blivlandinspektør.nu

Overblik over uddannelsens struktur


Aalborg Universitet er det eneste sted i Danmark, hvor du kan læse til landinspektør. Der er hvert år optil 40 studerende, som optages på uddannelsen. Derfor kommer alle til at kende hinanden i et uddannelsesmiljø præget af traditioner og stærke netværk. Uddannelsen er opdelt i en bachelordel og en kandidatdel:
 


 

Bacheloruddannelsen

BSc. i landinspektørvidenskab

Det første år følger du et særligt forløb med fokus på de grundlæggende fag, den problembaserede projektarbejdsmetode og hvor du får lov at snuse til landinspektørens mange erhvervsfunktioner.
På 3.-6. semester lærer du de grundlæggende fag inden for hovedområderne: Fysisk planlægning, opmåling, kortlægning, ejendomsdannelse og arealforvaltning .

Fysisk planlægning og arealforvaltning handler om udformning og styring af arealanvendelsen i byerne og i det åbne land. Du lærer at analysere og vurdere de fysiske og sociale behov og at bruge fysisk planlægning og regulering som redskaber i denne proces. Du lærer også at planlægge nye boligområder og at udarbejde juridisk holdbare planer.
Inden for opmåling og kortlægning lærer du at bruge forskellige målemetoder til løsning af opgaver, som du selv tilrettelægger, gennemfører og dokumenterer. Du lærer moderne elektroniske og satellitbaserede teknikker og metoder. Projektarbejdet er tilrettelagt som praktiske opgaver i marken.

Inden for ejendomsdannelse og ejendomsret arbejder du med de love, der regulerer anvendelsen af fast ejendom. Du bliver fortrolig med lovgivningen inden for udstykning og anvendelse af fast ejendom. Du lærer at gennemføre udstykninger mv., og du lærer at rådgive andre i juridiske spørgsmål vedrørende fast ejendom.

Uddannelsen udbydes på universitetets afdelinger i Aalborg og København
 


Kandidatuddannelsen

cand. geom. hvis du har en bachelorgrad i landinspektørvidenskab eller
cand. scient. tech. hvis du har en anden bachelorgrad

Du kan vælge imellem tre specialiseringer: Opmåling og kortlægning, Geoinformatik eller Planlægning og arealforvaltning.

Opmåling og kortlægning (udbydes i Aalborg)
Specialiseringen giver dig mulighed for at arbejde med digitale kort med udgangspunkt i luftfotos eller satellitbaseret opmåling. Du kan også arbejde med nøjagtig og avanceret opmåling i forbindelse med f.eks. anlægsarbejder.

Planlægning og arealforvaltning (udbydes i Aalborg)
Et centralt emne for landinspektører drejer sig om planlægning og regulering af arealanvendelsen samt beskyttelse af vores natur og miljø. I projekterne kan du arbejde med planlægning af bymiljø og infrastruktur, juridiske problemstillinger omkring fast ejendom eller beskyttelse af natur og miljøinteresser i det åbne land.

Geoinformatik (udbydes i København)
Vil du gerne kombinere teknik med landinspektørens andre funktionsområder, kan du vælge at specialisere dig inden for geografiske informationssystemer, hvor du arbejder både teoretisk og praktisk med anvendelse af stedbestemt informations- og medieteknologi.

Ejendomsøkonomi og -teknik (udbydes kun i København, pt. er studiestedet Lunds Universitet)
Den fjerde specialiseringsmulighed udbydes pt. i samarbejde med den svenske landinspektør-uddannelse i Lund. Den omhandler ejendomsøkonomi, men også lidt planlægningsteknik og ejendomsret. Med denne specialisering får du adgang til både det danske og svenske arbejdsmarked.

Projektpraktik
På kandidatuddannelsens 3. semester er der mulighed for at gennemføre et virksomhedsophold i en relevant privat eller offentlig virksomhed og dermed få kendskab til – og prøve kræfter med – landinspektørfaget i praksis.

Internationalisering
Der er gode muligheder for at supplere specialiseringen med en mere international profil. Stadig flere studerende vælger at tage et semesters ophold (typisk 9. semester) på universiteter i Australien, Canada, England eller et af de nordiske lande som en del af uddannelsen.

Kun hvis du har den særlige kombination af BSc i landinspektørvidenskab og én af de fire ovennævnte specialiseringer kan du kalde dig landinspektør, herunder få ansættelse i privat praksis og opnå beskikkelse (ligesom f.eks. advokater).

 

Brochure om landinspektøruddannelsen

Brochure om landinspektøruddannelsen

 
Du kan læse mere i Aalborg Universitets brochure om landinspektøruddannelsen ...
 

læs mere