blivlandinspektør.nu

Studieture

Studieture


Der er flere studieture p landinspektørstudiet. Den første findes allerede på 1. semester, hvor de nye studerende i København tager på besøg i Aalborg. I forbindelse med P0, som har temaet 'Hvad er en Landinspektør?' besøges både private Landinspektørfirmaer og offentlige virksomheder. 

PÂ 2. semester går turen til København. Her besøges der i forbindelse med semesterets tema 'Fast ejendom og udvikling af det bebyggede miljø' flere forskellige boligtyper, f. eks. 8-tallet i Ørestaden og Bakkehusene i København NV.

PÂ 6. semester går turen igen København. Her besøges bl.a. Geodatalstyrelsen, der varetager kontrollen med de privatpraktiserende landinspektørers matrikulære arbejder.

Studieturen p 7. semester går til udlandet. De studerende har før besøgt Skotland, Holland, London of Lissabon. Her ses der nærmere på arbejdet i de regionale firmaer indenfor de respektive fagområder.

Med 2-3 års mellemrum arrangeres der en fælles tur for alle semestre, der går til Tyskland for at besøge Intergeomessen. Udover messen arrangeres der et fagligt indslag på hjemturen, hvilket på sidste tur var et stop i Hamborg, hvor der blev set på byudviklingen.

De fleste studieture gennemføres samtidigt for holdene i hhv. Aalborg og København, så de studerende på uddannelsens to afdelinger møder hinanden og der bliver skabt en god kontakt på trods af afstanden.