blivlandinspektør.nu

Studieformen på landinspektørstudiet


Et semester på landinspektørstudiet består af såvel kurser med forelæsninger som projektarbejde. Der er forholdsvist mange forelæsninger og kurser i starten af et semester, mens det går mere over i projektarbejde som semesteret skrider frem.

Du og dine studiekammerater får et grupperum stillet til rådighed, hvor I har mulighed for at skrive jeres projekt, samtidigt med at I følger de normale forelæsninger.

Grupperne består, alt efter semesterets tema, af mellem 2-6 personer. Hver gruppe afleverer ved semesterets afslutning en rapport med tilhørende produkter f.eks. i form af et kort. 

Eksamen afholdes med udgangspunkt i projektrapporten. Først fremlægger gruppens medlemmer hver især en del af projektarbejdet. Dernæst prøves gruppens medlemmer i såvel projektrapporten som den bagvedliggende kursuspakke. Eksamenen afsluttes med en individuel bedømmelse efter 7-skalaen.