blivlandinspektør.nu

God løn og høj beskæftigelse


Som Landinspektør har du gode kort på hånden. Med en uddannelse, der giver dig mulighed for flere forskellige arbejdsområder og med en lav ansøgning til studiet, er du godt stillet som færdiguddannet Landinspektør. Der bliver efterspurgt flere landinspektører, end der bliver uddannet.

Arbejdsløsheden for landinspektører er lav. Stort set alle nyuddannede får arbejde i løbet af det første år. Ledigheden var i september 2013 2.1 % i følge Den danske Landinspektørforenings sekretariat.

Arbejdsløsheden er med andre ord en af de laveste blandt akademikere. Selv med en forøgelse af optagelser til uddannelsen forventes der ikke at være nogen særlig arbejdsløshed i branchen i de kommende år.

Lønnen som nyuddannet landinspektør vil som privatansat udgøre 35.400 kr. (incl. eget og arbejdsgiverens pensionsbidrag (september 2013))., Hvis du er offentligt ansat vil du have en startløn (incl. pensionsbidrag) på 28.200,- kr. 

Den bedre løn ved privat ansættelse skyldes til dels, at man selv betaler frokostpausen og dels, at barselsreglerne ikke er lige så gode som i det offentlige, som har fuld løn under barsel. Til gengæld er overarbejdsreglerne og efteruddannelsesbestemmelserne typisk bedre i det private.

Læs her om hvordan det er gået "årgang 2012"