blivlandinspektør.nu

Hvad er en landinspektør?

Som landinspektør får du et væld af spændende karriere muligheder – i Danmark eller i udlandet. Ude i den friske luft eller indendørs i et kreativt miljø. Og hvor du arbejder samfundsvidenskabeligt eller med højteknologi – eller begge dele.

Valget er dit!

Nogle nyuddannede ansættes inden for det offentlige, hvor de arbejder med byplanlægning eller areal- og naturressourceforvaltning. Eller med opbygning og drift af Geografiske informationssystemer.

Den klassiske praktiserende landinspektører beskæftiger sig med ”matrikulært arbejde” (udstykning mv.). Og med opmåling, kortlægning og med rådgivning.

Endelig arbejder mange med tekniske og rådgivningsmæssige opgaver i privat regi. Det kan være alt fra off shore-opmåling hos Mærsk, til ekspropriation til gennemførelse af Metroen som ansat i COWI eller andre store virksomheder.

Jobmulighederne er mange og spændende! En landinspektør står stærkt i disse opgaver, fordi indsigt i planlægning, jura, kortlægning, informationsteknologi og forvaltning giver kompetence til at arbejde med problemer, hvor forskellige faggrupper skal samarbejde om løsning af den konkrete opgave.